ที่ปรึกษา ISO GMP (บริษัท ไวส์ บิสซิเนส คอนซัลแต็นท์ จำกัด)

บริษัท ไวส์ บิสซิเนส คอนซัลแต็นท์ จำกัด ให้คำปรึกษาอย่างเต็มรูปแบบในปี 2552  เป็นต้นมา  โดยมีที่ปรึกษาหลักที่ให้บริการ  มีประสบการณ์และรวมถึงการทำงานด้านระบบบริหารคุณภาพและระบบความปลอดภัยของอาหารและอุตสาหกรรมอื่นๆ มาไม่น้อยกว่า 10 ปี ร่วมด้วยทีมงานที่มีประสบการณ์ในแต่ละด้านมากมาย   ทำให้เข้าใจถึงความต้องการของลูกค้าที่เป็นที่ธุรกิจขนาดย่อม ( SME ) ซึ่งต้องการที่ปรึกษาที่มีรูปแบบเฉพาะเพื่อให้เกิดการร่วมงานกันได้อย่างดีจึงเป็นที่มาของรูปแบบการให้บริการที่บริษัท WISE BUSINESS CONSULTANT Co.,Ltd. ใช้ในการดำเนินการเพื่อให้บริการที่ปรึกษาธุรกิจในด้านต่างๆ กับองค์กรขนาดกลางและเล็ก ที่ลูกค้าเข้าถึงได้และเป็นแบบโค๊ชชิ่ง (Coaching)  โดยบริการของบริษัท ฯ  ไม่ได้ทำหน้าที่เป็นเพียงที่ปรึกษาแต่ทีมงานของเราจะร่วมงานกับองค์การของท่านเสมือนหนึ่งในทีมงานของท่าน 

ช่วยคุณคิด ช่วยคุณทำ นำธุรกิจคุณสู่มาตรฐานสากล เพื่อการบริหารจัดการที่เป็นเลิศ

" ช่วยคุณคิด ช่วยคุณทำ นำธุรกิจคุณสู่มาตรฐานสากล เพื่อการบริหารจัดการที่เป็นเลิศ "

 

ทีมงานของเรา 
 
ได้รับการขึ้นทะเบียนผู้ตรวจประเมินและเป็นผู้ตรวจประเมินของบริษัทให้บริการรับรองระบบ (Certify body ) และที่ปรึกษาดังต่อไปนี้  
5.1 ระบบความปลอดภัยของอาหาร :  A 17238/183/2006  (Certificated No.21351)
5.2 ระบบบริหารคุณภาพและการจัดการสิ่งแวดล้อม : 
•  SGS/SSCE/LAC/504637/P/4518
•  SGS/SSCE/LAC/508374/P/17057
•  A 18021 /180 / 2006
•  Certificated No.05/AJA/TH/023
•  Certificated No.05/S/OH&
 
 
ใบรับรอง
 
บริษัทไวส์ บิสซิเนส คอนซัลแต็นท์ จำกัด ได้รับการรับรองโดยศูนย์ที่ปรึกษาไทย ประเภท A หมายเลข 3116 (ดูรายละเอียดใบรับรอง คลิ๊กที่นี่)